bizosmanliyiz-1299
  Osmanlı Devleti Kronolojisi
 

OSMANLI DEVLETİ KRONOLOJİSİ:

1299- 1300 Osmanli tarihinin baslamasi 
1302 Osman Gazi'nin Koyunhisari Zaferi 
1302 III. Alaeddin Keykubad'in ölümü 
1320 Yunus Emre'nin ölümü 
1324 Orhan Gazi'nin tahta geçisi 
1326 Bursa'nin fethi 
1331 Iznik'in fethi 
1331 Ilk Osmanli medresesinin, Iznik'te kurulmasi 
1346 Orhan Gazi'nin evliligi ve Bizans ile ittifaki 
1354 Gelibolu'nun fethi 
1362 Orhan Gazi'nin vefati ve I. Murat'in tahta çikisi 
1366 Gelibolu'nun elden çikis 
1371 Çirmen Zaferi 
1376 Bulgar Kralligi'nin Osmanli hakimiyetini kabulü 
1377 Gelibolu'nun Osmanlilar'a iadesi 
1385 - 1386 Nis ve Sofya'nin alinisi 
1389 I. Kosova Zaferi 
1389 I. Murat'in sehadeti, Yildirim Bayezid'in tahta cikisi 
1390 Karaman Seferi, Konya'nin muhasarasi 
1390 Gelibolu tersanesi'nin insasi 
1396 Nigbolu Zaferi 
1397 - 1398 Akçay Zaferi ve Karaman'in Osmanli hakimiyetini kabulü 
1398 Karadeniz beyliklerinin ilhaki
1400 Bursa'da I. Bayezid tarafindan Ulu Cami'nin yaptirilmasi; Ilk Osmanli Darü's-sifa'sinin Yildirim Bayezid tarafindan insa edilmesi 
1402 Ankara bozgunu ve Yildirim Bayezid'in esareti 
1411 Çelebi Mehmed'in tahta çikisi 
1413 I. Mehmed'in duruma hakim olup devleti yeniden kurusu 
1416 Osmanli-Venedik Deniz Muharebesi ve Sulhü, Seyh Bedreddin isyani 
1416 Macar Seferi 
1417 Avlonya'nin fethi 
1418 - 1420 Samsun bölgesinin zapti 
1421 Çelebi Mehmed'in ölümü ve II. Murad'in cülusu 
1425 Molla Fenari'nin ilk Seyhülislam olarak tayini 
1425 - 1426 Teke Beyligi'nin intikali 
1427 - 1428 Germiyan Beyligi'nin intikali 
1429 Seyh Hamdullah'in Amasya'da dogusu 
1430 Selanik'in fethi 
1432 Fatih Sultan Mehmed'in dogumu 
1434 Edirne'de II. Murad tarafindan Muradiye Camii'nin yaptirilmasi 
1439 Semendire'nin alinisi 
1440 Basarisiz Belgrad kusatmasi 
1444 Segedin Sulhü 
1444 II. Murat'in tahttan çekilisi, II. Mehmed'in cülusu ve Varna zaferi 
1445 II. Mehmed'in tahttan çekilisi ve II. Murad'in ikinci defa cülusu 
1447 Edirne'de II. Murad tarafindan Üç Serefeli Camii'nin yaptirilmasi 
1448 II. Kosova Zaferi 
1451 II. Murad'in ölümü ve II. Mehmed'in ikinci defa cülusu 
1453 Istanbul'un fethi 
1453 Ayasofya'nin camiye çevrilmesi 
1458 - 1460 Mora'nin ele geçirilisi 
1461 Trabzon Rum Imparatorlugu'nun sonu 
1463 Osmanli-Venedik Savasi'nin baslamasi 
1466 II. Mehmed'in Arnavut seferi 
1468 Karamanogullari'nin sonu 
1468 II. Mehmed tarafindan Istanbul'da Topkapi Sarayi'nin tesisi 
1470 Egriboz'un alinisi 
1472 Topkapi Sarayinin insasi 
1473 Otlukbeli Zaferi : Osmanli Akkoyunlu mücadelesi 
1475 Kirim'in Osmanli tabiiyetine girisi 
1481 II. Mehmed'in vefati ve II. Bayezid'in tahta çikisi 
1484 Kili ve Akkirman'in fethi 
1484 - 1488 Edirne'de Hayreddin'in II. Bayezid'in Külliyesi'ni insasi 
1485 Osmanli-Memlük mücadelesinin baslamasi 
1488 Sultan II. Bayezid tarafindan Edirne'de Bayezid Darü's-sifasi'nin yapimi 
1491 Osmanli-Memlük Barisi 
1492 Ispanya'dan çikarilan Yahudiler'in de Osmanli Devleti'nin himayesine girmesi 
1495 Macarlarla mütareke, Cem Sultan'in ölümü, Sehzade Süleyman'in dogumu 
1499 Venedik Harbi 
1499 Inebahti'nin alinisi 
1499 Preveze baskini
1500 Modon, Navarin ve Koron'un alinisi 
1500 - 1505 Istanbul'da Yakub Sah B. Sultan Sah'in II. Bayezid'in Külliyesi'ni insasi 
1502 Venedikle sulh 
1509 Istanbul'da kiyamet-i sugra (küçük kiyamet) zelzelesi 
1511 Sahkulu Baba Tekeli isyani, Sehzade Selim Hareketi 
1512 II. Bayezid'in tahttan çekilisi, I. Selim'in cülusu 
1512 Anadolu Türk edebiyatinda ilk Sehrengiz örnegini yazan Mesihi'nin ölümü; Selim döneminden I. Ahmed dönemine kadar olan dönemi ihtiva eden devre. 
1514 Çaldiran Zaferi, Tebriz'e giris 
1516 Misir Seferi ve Mercidabik Zaferi 
1517 Ridaniye Zaferi ve Kahire'ye giris 
1517 Haliç'te tersane yapiminin tamamlanmasi 
1517 Piri Reis'in Misir'da Sultan Selim'e ilk dünya haritasini sunmasi 
1519 Cezayir'in iltihaki 
1520 I. Selim'in vefati, I. Süleyman'in cülusu 
1521 Belgrad'in fethi 
1522 Kanuni Sultan Süleyman'in validesi, Yavuz Sultan Selim'in esi Ayse Hafsa Sultan tarafindan Manisa'da bimaristan insa edilmesi 
1522 Rodos adasinin ilhaki 
1525 Yeniçeri isyani 
1525 Seyhülislam Zembili Ali Efendi'nin ölümü 
1526 Mohaç Zaferi 
1527 Bosna'nin fethi'nin tamamlanmasi 
1528 Piri Reis'in Kanuni Sultan Süleyman'a ikinci dünya haritasini takdim etmesi 
1529 Viyana kusatmasi, Budin'in istirdadi, Barbaros'un Marsilya'ya çikmasi 
1530 - 1540 Divan-i Selimi'nin yazilmasi 
1530 - 1588 Sinan'in imparatorlugun bas mimari olarak faaliyet göstermesi 
1532 Alaman Seferi 
1533 - 1534 Barbaros'un Osmanli hizmetine girisi ve Cezayir beylerbeyligine tayini 
1536 Veziriazam Ibrahim Pasa'nin idami 
1538 Preveze Zaferi 
1543 Estergon'un ve Istolni Belgrad'in fethi 
1547 San'a'nin fethi 
1550 Süleymaniye Külliyesi'nin insaasi 
1551 Trablusgarb'in fethi 
1553 Piri Reis'in ölümü 
1555 Ilk Osmanli-Iran antlasmasi : Amasya Müsalahasi 
1557 Dokuzuncu Akdeniz seferi, Fas'in fethi 
1559 Sehzade Bayezid ile Selim'in Konya Savasi ve Bayezid'in yenilerek Iran'a siginmasi 
1566 Kanuni Sultan Süleyman'in son seferi : Sigetvar ve Sultanin vefati, II. Selim'in cülusu 
1574 Bugday Zaferi 
1574 Tunus'un fethi 
1574 Selimiye'nin açilisi ve II. Selim'in vefati ve III. Murad'in cülusu 
1575 Edirne'de Sinan eliyle II. Selim için Selimiye Camii'nin insasi 
1578 Osmanli-Iran Savasi'nin baslamasi 
1580 Istanbul Rasadhanesi'nin yiktirilmasi 
1583 Mesale Zaferi 
1585 Tebriz'in alinisi 
1590 Osmanli-Iran Antlasmasi 
1593 Osmanli-Habsburg Savaslari 
1595 Estergon'un düsüsü 
1595 III.Murad'in vefati, III. Mehmed'in cülusu 
1596 Egri Kalesi'nin alinisi ve Haçova Zaferi
1600 Sikke tashihi 
1601 Kanije Zaferi 
1603 Osmani-Iran Savasi'nin baslamasi 
1603 III. Mehmed'in vefati, I. Ahmed'in cülusu 
1612 Osmanli-Iran Antlasmasi 
1615 Iran Savasi'nin yeniden baslamasi 
1617 I. Mustafa'nin cülusu 
1617 Istanbul'da Mehmed Aga tarafindan Sultan Ahmed Camii'nin insasi 
1618 I. Mustafa'nin hal'I ve II. Osman'in cülusu 
1621 II. Osman'in Lehistan seferine çikisi (Hotin seferi) 
1622 II. Osman'in katli ve I. Mustafa'nin yeniden tahta çikisi 
1623 I. Mustafa'nin tahttan indirilip IV. Murad'in cülusu 
1634 Ilk Seyhülislam katli (Ahizade Hüseyin Efendi) 
1635 IV. Murad'in Revan seferine çikisi 
1638 Bagdat Seferi ve Bagdat'in alinisi 
1639 Osmanli-Iran sulhü : Kasrisirin Antlasmasi 
1640 IV. Murad'in ölümü, Ibrahim'in tahta çikisi, sikke tashihi 
1642 Hafiz Osman'in Istanbul'da dogusu 
1645 Girit seferinin açilisi, Hanya'nin alinisi 
1648 Kandiye kusatmasi 
1650 Osmanli musikisi eserlerinin ilk notali tesbiti (Ali Ufki'nin eseri) 
1656 Çanakkale Bogazi'nin Venedik ablukasi altina alinmasi 
1656 Köprülüler devrinin baslamasi 
1660 Varad Kalesi'nin alinisi 
1663 Uyvar seferi, Uyvar'in fethi 
1664 St. Gotthard bozgunu ve Vasvar Antlasmasi 
1669 Kandiye'nin alinisi, Girit'in tamamiyla Osmanli hakimiyetine girisi 
1672 Lehistan seferi, Kamaniçe'nin alinisi 
1672 Bucas Antlasmasi 
1676 Osmanli-Lehistan sulhü : Zorawna Antlasmasi 
1682 Osmanli-Rus Antlasmasi 
1682 Seyahatname'nin yazari Evliya Çelebi'nin ölümü 
1683 II. Viyana kusatmasi ve büyük bozgun 
1685 Saraydaki altin ve gümüsten sikke basimi 
1687 IV. Mehmed'in tahttan indirilmesi, II. Süleyman'in cülusu 
1687 Egri kalesinin düsüsü 
1688 Belgrad'in elden çikisi 
1690 Kanije kalesinin düsüsü 
1690 Belgrad'in geri alinisi 
1691 II. Ahmed'in tahta çikisi 
1695 II. Ahmed'in ölümü 
1695 II. Mustafa'nin cülusu, Malikane sisteminin uygulanmaya baslanmasi 
1699 Karlofça Antlasmasinin imzalanmasi
1700 Ruslar'la Istanbul Antlasmasi'nin imzalanmasi 
1702 Müneccimbasi Ahmed Dede b. Lütfullah'in ölümü 
1703 III. Ahmed'in tahta çikisi 
1703 "Tugrali" altin paranin piyasaya çikarilmasi 
1711 Prut Zaferi ve Barisi 
1711 Ridvan b. Abdullah el-Razzaz el-Feleke'nin ölümü 
1715 Venedik'e savas açilmasi ve Mora Seferi 
1716 Osmanli-Avusturya Savasi, Varadin bozgunu, Temasvar'in elden çikisi 
1718 Pasarofça Antlasmasi 
1720 Istanbul'da devlet tarafindan bir ipekli imalathanesinin kurulmasi 
1720 III. Ahmed için tasvirleri Levni tarafindan yapilan Surname-i Vehbi 
1721 Çelebi Mehmed Efendi'nin sefaret vazifesiyle Fransa'ya gidisi 
1723 Iran seferinin üç cepheli olarak açilisi 
1724 - 1725 Azerbaycan harekati, Tebriz ve Cence'nin alinisi 
1726 Ibrahim Müteferikka tarafindan ilk Türk matbaasinin kurulusu 
1730 Yanyali Mehmed Esad b. Ali b. Osman'in ölümü 
1732 Osmanli-Iran barisi 
1736 Osmanli-Avusturya-Rus Savaslari 
1736 Abdullah b. Ebi Bekr b. Süleyman el-Marasi'nin ölümü 
1739 Belgrad Antlasmasi 
1742 Ömer Sifai'nin ölümü 
1743 Osmanli-Iran Savasi'nin yeniden hizlanmasi 
1746 Osmanli-Iran barisi 
1748 - 1755 Istanbul'da I. Mahmud ve III. Osman tarafindan Nuruosmaniye Camii'nin insa ettirilmesi 
1754 I. Mahmud'un ölümü, III. Osman'in cülusu 
1757 III. Osman'in ölümü, III. Mustafa'nin cülusu 
1758 Mustafa Rakim'in Ünye'de dogusu 
1768 Osmanli-Rus Savasi'nin baslamasi 
1771 Kirim'in isgali 
1774 Sür'at Topçulari Ocagi'nin kurulmasi 
1783 Rusya'nin Kirim'i ilhaki 
8 Ocak 1784 Osmanli Devleti'nin Rusya'nin Kirim'i ilhakini bir "sened" ile resmen tanimasi 
17 Agustos 1787 Osmanli-Rus Savasi'nin ilani 
1789 Özi Kalesi'nin Ruslar tarafindan zapti 
1789 I. Abdülhamid'in ölümü ve III. Selim'in tahta çikmasi 
11 Temmuz 1789 Osmanli-Isveç ittifaki 
1790 Osmanli-Prusya ittifaki 
1790 Yergögü Mütarekesi 
1791 Avusturya ve Osmanli Devleti arasindaki son savasin bitirilmesi. Zistovi Antlasmasi 
1791 Rus Savasi'nin sonu. Kalas Mütarekesi 
1792 Nizam-i Cedid hareketinin baslamasi 
10 Ocak 1792 Kirim'in Rusya'ya birakilmasi, Yas Antlasmasi 
1793 Nizam-i Cedid Ordusu'nun Kurulusu, Zahire Nezareti'nin kurulmasi 
1795 Lehistan'in Avrupa haritasindan silinmesi 
1797 Paris, Viyana ve Berlin'de daimi elçilikler ihdasi 
1797 Venedik Devleti'nin ortadan kaldirilmasi 
1798 Fransa'ya karsi Osmanli-Rus ittifaki, ve Fransa'ya savas ilani 
1799 Napolyon'un Akka'da Cezzar Ahmed Pasa tarafindan maglup edilmesi 
1799 Napolyon'un Fransa'ya dönmesi, Misir'in isgalinin devami
1800 Rus ve Osmanli kuvvetlerinin Yedi Ada Cumhuriyeti'ni kurmalari 
1801 Misir'in tahliyesine dair mütareke 
1802 Fransiz ve Ingiliz gemilerinin kendi bayraklari altinda Karadeniz'e çikmalarina müsaade edilmesi 
1802 Paris Antlasmasi. Fransa ile baris 
1804 Sirp isyanlarinin baslamasi 
1805 Osmanli Devleti'nin Napolyon'un "Imparator" unvanini tanimasi 
1805 Beykoz Çuka ve Kagit Fabrikasi'nin faaliyete geçmesi 
1805 Mehmed Ali Pasa'nin Misir'a vali olarak tayini 
1806 Nizam-i Cedid'in basarisizligi ve gerilemesi. Ikinci Edirne Vak'asi 
1806 Osmanli-Rus Savasi 
1806 Memleketeyn 'in Rusya tarafindan isgal edilmesi 
1807 Ingiltere'nin Rusya'nin yaninda Osmanli savasina istiraki ve Ingiliz filosunun Istanbul önlerine gelmesi, Ingiliz filosunun Iskenderiye'ye saldirmasi ve Mehmed Ali tarafindan maglup edilmesi 
1807 Nizam-i Cedid'e karsi ayaklanma, III. Selim'in tahttan indirilmesi ve Nizam-i Cedid'in ilgasi 
1807 - 1808 IV. Mustafa devri. Siyasi istikrarsizliklar ve darbeler 
1808 Alemdar Mustafa Pasa'nin müdahalesi, IV. Mustafa'nin tahttan indirilmesi, III. Selim'in katli, II. Mahmud'un tahta çikmasi 
1808 Yeniçeri Ayaklanmasi : Alemdarin Sonu 
1809 Ingiltere ile süren savasin sonu : Kal'a-i Sultaniyye Antlasmasi 
1812 Vehhabi ayaklanmasinin Mehmed Ali Pasa tarafindan bastirilmasi 
1812 Rus Savasi'nin sonu : Bükres Antlasmasi, Sirbistan'a özerklik verilmesi 
1821 Eflak ve Mora'da Rum isyanlarinin baslamasi 
1824 Rum ayaklanmasini bastirmak üzere Misir kuvvetlerinin çagrilmasi 
1826 Yeniçeri Ocagi'nin ortadan kaldirilmasi, Asakir-i Mansure-i Muhammediyye'nin kurulmasi 
1826 Rusya ile Akkerman Antlasmasi'nin akdi 
1827 Osmanlilar'in Ingiliz yapisi ilk buharli gemiye sahip olmalari 
1827 Navarin saldirisi : Osmanli-Misir donanmasinin yakilmasi 
1828 Rusya'nin savas ilan etmesi 
1829 Edirne Barisi : Yunanistan'in bagimsizligi 
1830 - 1831 Nüfus sayimlari 
1830 Fransizlar'in Cezayir'e saldirmalari ve ele geçirmeleri 
1832 Misir Valisi Mehmed Ali Pasa'nin isyani 
1832 Misir kuvvetlerinin Konya'da Osmanli ordusunu yenmeleri 
1833 Mehmed Ali Pasaya karsi Osmanli-Rus ittifaki : Hünkar Iskelesi Antlasmasi, Bogazlar'in diger devletlere kapatilmasi 
1837 Osmanli yapimi "Eser-i Hayr" adli buharli geminin denize indirilmesi 
1839 Mehmed Ali ile savasin tekrar baslamasi, Osmanli kuvvetlerinin Nizip maglubiyeti 
1839 II. Mahmud'un vefati üzerine Abdülmecid'in tahta çikmasi, Osmanli donanmasinin Mehmed Ali'ye teslimi 
1839 Tanzimat Fermani'nin ilani 
21 Aralik 1840 Namik Kemal'in dogumu 
1841 Londra Bogazlar Mukavelenamesi 
1845 Izmir'de su kuvvetiyle çalisan kagit fabrikasinin kurulmasi 
1845 Sultan Abdülmecid'in Meclis-i Vala'yi ziyareti 
1847 Telgrafin Beylerbeyi Sarayi'nda denenmesi 
1848 Osmanli yapimi ilk demir vapurun denize indirilmesi 
1851 Ceza Kanunname-i Hümayunu'nun kabulü 
1853 Istanbul'da I. Abdülmecid tarafindan Dolmabahçe Sarayi'nin insa ettirilmesi 
1855 Istanbul'da Sehremanetinin kurulmasi (modern belediye idarelerinin baslangici) 
1855 Osmanli Imparatorlugu'nda telgrafin hizmete girmesi 
1856 Bank-i Osmani'nin kurulmasi 
1856 Paris Baris Antlasmasi , Rusya'nin bozguna ugramasi 
1858 Arazi Kanunnamesi'nin kabulü 
1861 Abdülmecid'in vefati ve Abdülaziz'in tahta çikmasi 
1862 Altinin degerinin 100 kurus olarak tesbiti 
1863 Abdülaziz'in Misir'a seyahati 
1864 Iyonya adalarinin (Yedi Ada Cumhuriyeti'ni olusturan adalar) Ingiltere tarafindan Yunanistan'a verilmesi 
1865 Istanbul Birinci Sehir Postasi'nin kurulusu 
1866 Ahmed Süreyya Emin Bey'in modelini hazirladigi seri atesli topla Osmanlilar'in topçulukta hamle yapmasi 
1867 Sirbistan'daki son Osmanli askeri temsiliyetinin ortadan kaldirilmasi, Sirp kalelerinin tahliyesi 
1867 Sultan Abdülaziz'in Avrupa seyahati 
1869 Süveys Kanali'nin açilmasi 
1870 Karadeniz'in tekrar silahlandirilmasi ve Rusya'nin Paris Antlasmasi'nin hükümlerini tanimamasi 
1873 Mehmed Akif'in dogumu; Türkçe ilk modern tip lugati olan Lügat-i Tibbiye'nin nesredilmesi; Sava Pasa'nin yeni bir Darü'l-Fünun kurmakla görevlendirilmesi; Darü'l-Fünun-i Osmani'nin kapanmasi 
1875 Bosna-Hersek isyanlari 
1876 Karadag'in Osmanli Devleti'ne savas ilani 
1876 Abdülaziz'in tahttan indirilmesi, V. Murad'in tahta çikmasi, hal'i ve Abdülhamid'in cülusu 
1876 Mesrutiyet'in ilani 
1876 Ziya Gökalp'in dogumu 
1878 Ayastefanos ve Berlin Antlasmalari imzalanmasi 
1878 Sirbistan, Karadag ve Romanya'nin müstakil birer devlet olmalari 
1878 Kibris'in Ingiltere tarafindan ele geçirilmesi 
1880 Vergi reformu, Ziya Pasa'nin ölümü 
1881 Mustafa Kemal'in Dogumu 
1884 Yahya Kemal'in dogumu 
1888 Namik Kemal'in ölümü 
1897 Yunan kuvvetlerinin Girit'e çikmasi, Yunan çetelerinin Rumeli'deki Osmanli sinirlarina saldirmalari ve Osmanli-Yunan Savasi ve Osmanli zaferi 
1905 Ermeniler'in II. Abdülhamid'e bombali saldiri tertiplemeleri 
1908 II. Mesrutiyet'in ilani 
1909 II. Abdülhamid'in tahttan indirilmesi, V. Mehmed Resad'in tahta çikarilmasi 
1911 - 1912 Osmanli Italyan Savasi 
1912 - 1913 Balkan devletlerinin Osmanli-Italyan Savasi'ndan istifade etmek istemeleri : Balkan Savasi 
1912 Italyanlar'in Rodos, Oniki Ada ve Çanakkale Bogazi'na tecavüzleri 
1912 I. Balkan Savasi 
1913 I. Balkan Savasi'nin sona ermesi 
1914 Osmanli Devleti ile Almanya arasinda ittifak antlasmasinin imzalanmasi, Almanya'nin Fransa'ya, Ingiltere'nin Almanya'ya savas ilani : I. Cihan Savasi'nin baslamasi, Alman savas gemilerinin (Yavuz ve Midilli) Bogazlardan geçmelerine izin verilmesi 
1914 Enver Pasa kumandasindaki Osmanli kuvvetlerinin Sarikamis felaketi 
1919 Mustafa Kemal Pasa'nin Istanbul Hükümeti tarafindan Anadolu'ya gönderilmesi 
1920 Istanbul Hükümeti'nin Sevr Antlasmasi'ni imzalanmasi 
1922 Sultan Vahdeddin'in yurtdisina çikmasi, Abdülmecid Efendi'nin halife olarak seçilmesi
1923 Lozan Baris Antlasmasi 
1923 Ankara'nin bassehir olarak kabulü 
29 Ekim 1923 Cumhuriyet'in ilani 
3 Mart 1924 Hilafetin ilgasi ve Osmanli hanedan mensuplarinin yurtdisina çikartilmalari
 
 
  Bugün 19 ziyaretçi (233 klik) kişi burdaydı!  
 
Bu web sitesi ücretsiz olarak Bedava-Sitem.com ile oluşturulmuştur. Siz de kendi web sitenizi kurmak ister misiniz?
Ücretsiz kaydol