bizosmanliyiz-1299
  OSMANLI PADİŞAH EŞLERİ AYRINTILI
 

Osmanlı padişah eşleri listesi

 
 
  Padişah Eşleri Kimliği
1 Osman Gazi.jpg
Osman Gazi
Malhun Hâtûn Anadolu Selçuklu Veziri Ömer Abdülaziz Bey’in kızı ve Orhan Gazi’nin annesi
Râbi’a Bala Hâtûn Şeyh Edebali’nin kızı ve Şehzade Alaaddin’in annesi
2 Orhan I.jpg
Orhan Gazi
Nilüfer Hâtûn Yarhisar Tekfuru Aydos'un kızı ve I. MuratSüleyman Gazi ve Şehzade Kasım’ın annesi. Eski adı Holofiro.
Asporça Hatun Bizans İmparatoru’nun kızı, Şehzade İbrahim ve Fatma Hatun'un annesi.
Theodora Hatun Bizans İmparatoru VI. Yannis Kantakuzenos'un kızı ve Şehzade Halil’in annesi.
Eftandise Hâtûn Mahmud Âlp’in kızı.
3 Muradhudavendigar.jpg
Murad
Hüdâvendîgâr
( I. Murad )
Gülçiçek Hâtûn Yıldırım Bayezid’in ve Yahşi Bey’in annesi
Marya Thamara Hâtûn Bulgar Kralı’nın kızı.
Paşa Melek Hâtûn Kızıl Murad Bey’in kızı.
Fûl-Dâne Hâtûn Candaroğulları'ndan bir beyin kızı
Fûl-Dâne Hâtûn Bulgar Beyi'nin kızı
4 YıldırımBayezit4.jpg
Yıldırım
Bayezid
( I. Bayezid )
 ? Şehzâde Ertuğrul (Çelebi) (ö. Temmuz 1392)
 ? Emir Süleyman (Çelebi) ( Rumeli Sultanı ) (ö. 1411)
Angelina Hâtûn -
(1372’de evlendi)
Şehzâde Musa’nın annesi; ikinci kocası Fernán González de Contreras ile María García de Segovia’nın oğlu Diego González de Contreras olan BizansPrensesi
Devlet Şah Hâtûn -
(1381'de evlendi)
Germiyanoğlu Süleyman Şah’ın kızı; (Düzmece) Mustafa Çelebi (ö. 1422) ile Musa Çelebi, ( II. Rumeli Sultanı: 17 Şubat 1411 - 5 Temmuz 1413 )’in annesi
Devlet Hâtûn Mevlânâ Celâleddin-î Rûm-î’in oğlu Sultan Veled’in kızı Mutahhara Hâtûn'un soyundan gelen Germiyanoğlu II. Yakup Bey’in kızı; Şehzâde İsa Çelebi,(Balıkesir Valisi: 1402 - 1406) ile Çelebi Mehmed, ( Anadolu Sultanı: 1403 - 5 Temmuz 1413; Osmanlı Sultanı: 5 Temmuz 1413 - 26 Mayıs 1421 )’in annesi
Hafsa Hâtûn Aydınoğulları Beyliği’nden İsa Bey’in kızı
Sultan Hâtûn Dulkadiroğulları Beyliği’nin altıncı hükümdarı olan Süleyman Bey’in kızı
Mileva (Olivera Lazarević Despina) Hâtûn Sırbistan Kralı Lazar Hrebelyanoviç’ın kızı
Maria Hâtûn İkinci kocası Payo Gómez de Sotomayor olan Macar Kontu János’un kızı
5 Mehmed I.jpg
Çelebi
Mehmed
( I. Mehmed )
Şeh-zade Kumru Hâtûn Amasyalı bir Paşa'nın torunu
Emine Hâtûn Dulkadiroğulları Beyliği’nin beşinci hükümdarı olan Nasıreddin Mehmed Bey’in kızı ve II. Murad'ın annesi.
6 Murat II.jpg
II. Murat
Âlime Hâtûn Dulkadiroğulları Beyliği
Yeni Hâtûn Amasyalı Mahmud Bey’in kızı.
Hüma Hâtûn Abdullah isimli bir şahsın kızı ve Fatih Sultan Mehmet’in Annesi. Fatih'in annesinin devşirme olduğu öne sürülmüştür. Sebep olarak da o dönemlerde din değiştiren kişilere çoğunlukla Abdullah isminin verilmesi gösterilir. Bazı batı kaynaklarında ise Fatih Sultan Mehmet’in annesinin Fransız asıllı bir Yahudi olan Ester Stella olduğu kayıtlıdır. Fatih Sultan Mehmed üvey annesi Mara Branković Hâtûn tarafından yetiştirmiştir.
Tacünnisa Hatice Halime Hâtûn Candaroğulları Bey’i İsfendiyar Bey’in oğlu Taceddin İbrahim Bey’in kızı.
Mara Hâtûn Çocuksuz ve ortodoks olarak ölen ve Fatih Sultan Mehmet’in üvey annesi olan Mara Hatun Sırbistan Despotu Corac Bronkoviç’in kızıydı.
7 Gentile Bellini 003.jpg
Fatih Sultan
Mehmed
( II. Mehmed )
I. Gül-Bahar Hâtûn Gevher Sultan’ın annesi
Gülşah Hâtûn Karamanoğullarından İbrahim Bey’in kızı.
Sitti Mû’kerime(Mükrime)Hâtûn[1][2] II. Bayezid’ın annesi ve Dulkadiroğulları Beyliği’nin altıncı hükümdarı olan Süleyman Bey’in kızı.
Çiçek Hâtûn Türkmen Beyi kızı, Cem Sultan'ın annesidir.
Helene Hâtûn Mora Despotu Demetrus’un kızı.
Anna Hâtûn Trabzon İmparatoru’nun kızı; evlilikleri kısa sürmüştür.
Alexias Hâtûn Bizans Prenseslerindendir.
8 Beyazid II.jpg
II. Bayezid
Nigar Hâtûn Şehzade Korkut ile Fatma Sultan’ın annesi ve Abdullah Vehbi kızı
Şirin Hâtûn Abdullah kızı ve Şehzade Abdullah’ın annesi.
Gülruh Hâtûn Abdülhay kızı ve Şehzade Alemşah ile Kamer Sultan’ın annesi.
Bülbül Hâtûn Abdullah kızı ve Şehzade Ahmet ile Hundi Sultan’ın annesi.
Hüsnüşah Hâtûn Karamanoğlu Nasuh Bey’in kızı.
II. Gül-Bahar Hâtûn[3] Abdüssamed kızı ve Yavuz Sultan Selim'in annesi.
Ferahşad Hâtûn Kefe Sancak Beyi Mehmed’in annesi.
I. Ayşe Hâtûn[4] Dulkadiroğulları Beyliği’nin on birinci hükümdarı olan Alâüddevle Bozkurt Bey’in kızı.
9 Selim I.jpg
Yavuz Sultan
Selim
( I. Selim )
Ayşe Hafsa (Hâfize) Valide Sultan[5][6] Kanuni Sultan Süleyman, Beyhan Sultan, Fatma Sultan, Hatice SultanŞah Sultan'ın annesi
10 EmperorSuleiman.jpg
Kanûnî Sultan
Süleyman
(I. Süleyman)
Hürrem Sultan Şehzade MehmedŞehzade AbdullahŞehzade CihangirŞehzade BayezidMihrimah Sultan ve II. Selim'in annesi. Kanuni'nin nikahlı eşi.Valide Sultanolamadan vefat etmiştir.
Mahidevran Sultan Abdullah kızı, Şehzade Mustafa'nın ve Raziye Sultan'ın annesi. [kaynak belirtilmeli]
Gülfem Hâtûn Cariyelerden, Şehzade Murad’ın annesi
Fülâne Hâtûn Şehzade Mahmud'un annesi
11 Selim II.jpg
II. Selim
Afife Nûr-Banû Valide Sultan III. Murat ile İsmihan Sultan,Fatma Sultan'ın annesi ve Venedik Dükü Sebastiano Venier’in kardeşi olan Kiklad Takım Adaları’na ait Páros adası LordlarındanNicolò Venier ile Violanta Baffo’nun Cecilia adındaki kızı / Páros adasında yaşayan Rachel ismindeki Yahudi kızı.
Selimiye Sultan Şehzade Abdullah(II. Selim'in oğlu) ve Gevherhan Sultan'ın annesi [kaynak belirtilmeli]
12 Sultan Murad III.jpg
III. Murat
Safiye Valide Sultan III. Mehmed ile Ayşe Sultan’ın annesi; Venedikli meşhur şair senatör Zorzi (Giorgio) Baffo'nun akrabası, ve İyonya Takım Adaları’na ait Korfu adasınınVenedikli valisinin Sophia Baffo ismindeki kızı.
Şems-i Ruhsar Haseki Rukkiyye Sultan’ın annesi. Medine’de vakfı var.
Şah-i Huban Haseki  
Naz-perver Haseki  
13 III. Mehmet.jpg
III. Mehmed
Handan Valide Sultan[7] I. Ahmet ile I. Mustafa’nın öz annesi
Fûl-Dâne Vâlide Sultan Abaza asıllı ve I. Mustafa’nın manevî annesi
Fûl-Dâne Haseki Şehzade Mahmut’un annesi
Naz-perver Haseki Şehzade Selim’in annesi
14 I. Ahmet Mâh-Firûze Hadice Valide Sultan Genç Osman’ın annesi
Meh-Peyker Kösem Vâlide Sultan Şehzade SüleymanŞehzade Kasım,IV. Murat ve I. İbrahim’in annesi. I. Ahmet'in en sevdiği ve nikahlı eşi.
Fatma Haseki Cariyelerdendir
15 Mustafa 1.jpg
I. Mustafa
   
16 Osman 2.jpg
II. Osman
Akile (Rukiyye) Hanım Şeyhülislam Esad Efendi’nin kızı ve hür kadınlardan nikah ile evlenilen nadir kadınlardandır.
Ayşe Hanım Pertev Paşa'nın torunu
17 Murad IV.jpg
IV. Murad
Ayşe Haseki Sultan  
18 Ibrahim I.jpg
I. İbrahim
Turhan Hadice Valide Sultan Rus asıllı bir cariyedir ve uzun yıllar naibe-i saltanatlık yapmıştır. IV. Mehmet'in annesidir.
Saliha Dil-Âşûb Vâlide Sultan II. Süleyman’in annesi ve cariye. III. Haseki olduğu sanılıyor.
Hatice Mu’azzez Haseki Sultan II. Haseki’dir ve II. Ahmet'in annesidir.
Hüma Şah Sultan(Telli Haseki); I. İbrahim’in en çok sevdiği Haseki’si, Nikah ile Kadın’lığa alındı.
Ayşe Sultan 4. Haseki
Mah-i Enver Sultan 5. Haseki
Şivekar Sultan 6. Veya 7. Haseki
19 Mehmed IV.jpg
IV. Mehmed
Mâh-Pâre Ümmetullah Râbi’a Gül-Nûş Valide Sultan Emetullah Râbi’a Gül-Nûş Sultan diye bilinir. Girit’li bir ailenin kızıdır. II. Mustafa ve III. Ahmet’in annesidir.
Afife Kadın  
Gülnar Kadın  
Kaniye Haseki  
Siyavuş Haseki  
20
II. Süleyman
Hatice Sultan Baş Kadın’dır
Behzat Haseki  
İvaz Haseki  
Sülün Haseki  
Şeh-süvar Haseki  
Zeyneb Haseki  
21 Ahmed II by John Young.jpg
II. Ahmet
Rabi'a Haseki Sultan Haseki Sultan diye anılırdı
22 II Mustafa.jpg
II. Mustafa
Ali-cenab Baş Haseki
Şâh-Süvar(Şehsuvar) Vâlide Sultan 4. Haseki ve III. Osman’ın annesi
Saliha Sebkâti Vâlide Sultan Cariyelerinden ve I. Mahmut’un annesi
Hüma Şah Haseki  
Afife Haseki  
Hatice Haseki  
Hafsa Sultan Üçüncü Haseki olduğu söyleniyorsa da Kadın Efendi olması kuvvetle muhtemeldir
Hanife Hâtûn İkinci veya Üçüncü İkbaldir
Fatma Şahin Hâtûn
23 Levni 002 detail.jpg
III. Ahmet
Rabia Gülnuş Emetullah Valide Sultan Nevşehirli Damat İbrahim Paşa’nın eşi Fatma Sultan’ın annesi
Emetullah Baş Kadın Baş Haseki
Rukıyye İkinci Kadın  
Emîne Mihr-î-Şahİkinci Kadın Efendi[8][9][10] İkinci Kadın; III. Mustafa’nın annesi
Hatice İkinci Kadın  
Râbi’a Şermi Kadın Efendi[11] I. Abdülhamit’in annesi
Zeyneb Kadın  
Emine Musall Kadın  
Hanife Kadın  
Gülşen Kadın  
Ümmü Gülsüm Kadın  
Hürrem Kadın  
Meyli Kadın  
Fatma Hüma Şah Kadın  
Nijad Kadın  
Nazife Kadın  
Şayeste Sultan İkbal
Ayşe Hanım; İkinci veya üçüncü İkbal.
Hatem Hâtûn İkballeri İkbal
24 Mahmud I by John Young.jpg
I. Mahmut
Hace Ali-cenab Baş Kadın
Hace Ayşe Kadın  
Hace Verd-i Naz Dördüncü Kadın
Hatice Rami Altıncı Haseki
Hatem Kadın İkinci Kadın
Raziye Kadın  
Meyyase Hanım Baş İkbal
Fehmi Hanım İkinci İkbal
Habbabe Hanım İkbal.
Sırrı Hanım İkbal
25 Osman III.jpg
III. Osman
Leyla Baş Kadın Baş Kadın
Zevki Kadın Üçüncü Kadın
Ferhunde Emine Dördüncü Kadın
26 Mustafa III by John Young.jpg
III. Mustafa
Avn'ül-Hayat Baş Kadın Efendi
Mihr-î-Şah Valide Sultan Baş Kadın Efendi ve III. Selim’in annesi
Rif’at İkinci Kadın Efendi
Ayşe Adil-Şah Üçüncü Kadın Efendi ve Hatice Sultan’ın annesi
Fehmi Üçüncü Kadın Efendi
Binnaz Üçüncü Kadın Efendi
27 Abdülhamid I by John Young.jpg
I. Abdülhamid
Ayşe Seniyeperver (Sinâ-Pervar) Valide Sultan[12] IV. Mustafa'nın manevî annesi ve IV. Kadın Efendi
Nakş-î-Dil Haseki Valide Sultan[13][14] II. Mahmud'un annesi ve önce İkinci İkbal sonra Kadın Efendi
Hatice Ruh-şah Baş Kadın Efendi
Hüma Şah Baş Kadın Efendi
Ayşe Baş Kadın Efendi
Binnaz İkinci Kadın Efendi
Dilpezir Kadın Efendi
Mehtabe Dördüncü Kadın Efendi
Misl-i Na-yab Kadın Efendi
Mû’teber Kadın Efendi
Nevres Üçüncü Kadın Efendi
Fatma Şeb-safa Dördüncü Kadın Efendi
Mihriban Üçüncü Kadın Efendi
Baş İkbâl Nükhet-Sedâ Hânımefendi[15] Baş İkbal ve IV. Mustafa’nın annesi
Ayşe Hanımefendi İkinci İkbal
28 Konstantin Kapidagli 002.jpg
III. Selim
Nef-i Zar Baş Kadın Efendi
Hüsn-i Mah Baş Kadın Efendi
Zib-i Fer İkinci Kadın Efendi
Afitab Üçüncü Kadın Efendi
Re’fet Dördüncü Kadın Efendi
Nur-i Şems Kadın Efendi
Gonca-nigar Kadın Efendi
Dem-hoş Kadın Efendi
Tab-ı Safa Üçüncü Kadın Efendi
Ayn-ı Safa Kadın Efendi
Mahbube Kadın Efendi
Meryem Hanımefendi İkbal
Mihriban Hanımefendi İkbal
Fatma Fer-i cihan Hanım Efendi İkbal
29 Mustafa IV.jpg
IV. Mustafa
Şevr-i Nur Baş Kadın Efendi
Dil-pezir İkinci Kadın Efendi
Seyyare Üçüncü Kadın Efendi
Peyk-i Dil Dördüncü Kadın Efendi
30 Sultan Mahmud II of the Ottoman Empire.jpg
II. Mahmut
Bezm-î-Âlem Vâlide Sultan Valide Sultan. I. Abdülmecit’in annesi
Pertevniyal (Pertav-Nihâl) Vâlide Sultan Valide Sultan. Abdülaziz’in annesi ve Beşinci Kadın Efendi
Haciye Pertev-Piyale Nev-fidan Baş Kadın Efendi
Ali-cenab Baş Kadın Efendi
Fatma Baş Kadın Efendi
Aşub-i Can İkinci Kadın Efendi
Haciye Hoş-yar İkinci Kadın Efendi
Nurtab Dördüncü Kadın Efendi
Misl-i Na-yab İkinci Kadın Efendi
Perviz-felek Dördüncü Kadın Efendi
Vuslat Üçüncü Kadın Efendi
Zer-nigar Üçüncü Kadın Efendi
Ebr-i Reftar İkinci Kadın Efendi
Hüsn-i Melek Hanımefendi Baş İkbal
Zeyn-i Felek Hanımefendi İkinci İkbal
Tiryal Hanımefendi Üçüncü İkbal
Lebriz-Felek Hanımefendi Dördüncü İkbal
31 Sultan Abdulmecid Pera Museum 3 b.jpg
I. Abdülmecit
Servet-Sedâ Kadın Efendi Baş Kadın Efendi
Şevk-Efzâ Vâlide Sultan Valide Sultan. V. Murat’in annesi ve İkinci Kadın Efendi.
Hoş-yar Kadın Efendi İkinci Kadın Efendi.
Tîr-î-Müjgan Kadın Efendi Üçüncü Kadın Efendi ve II. Abdülhamit’in annesi.
Verd-i Cenan Kadın Efendi Üçüncü Kadın Efendi
Gülcemal Kadın Efendi Dördüncü Kadın Efendi ve V. Mehmet’in annesi.
Râhime Piristû Vâlide Sultan Vâlide Sultan. Dördüncü Kadın Efendi ve II. Abdülhamit’in manevî annesi
Gülistü (Gülistan Münire) Kadın Efendi[16][17] Dördüncü Kadın Efendi ve VI. Mehmet'in annesi
Düzd-i Dil Kadın Efendi Üçüncü Kadın Efendi.
Bezmi (Bezmara) Kadın Efendi Altıncı Kadın Efendi.
Mahitab Kadın Efendi Beşinci Kadın Efendi.
Nalan-ı Dil Hanımefendi Üçüncü İkbal.
Ceylan-yar Hanımefendi İkinci İkbal.
Ayşe Ser-firaz Hanımefendi İkinci İkbal.
Nergis (Nergizu) Hanımefendi Dördüncü İkbal.
Navek-misal Hanımefendi Dördüncü İkbal.
Nesrin Hanımefendi İkinci İkbal.
Şayeste Hanımefendi Dördüncü İkbal.
Nükhet-Sedâ Hanımefendi Baş İkbal.
Yıldız Hanımefendi 2. Gözde.
Saf-derun Hanımefendi 4. Gözde.
Hüsn-i Cenan Hanımefendi 3. Gözde.
32 Sultan Abdulaziz I.JPG
Abdülaziz
Dürr-i Nev Kadın Efendi Yusuf İzzettin Efendi'nin annesi ve Baş Kadın Efendi
Hayran-î-Dil Kadın Efendi II. Abdülmecit'in annesi ve İkinci Kadın Efendi
Eda-Dil Kadın Efendi İkinci Kadın Efendi
Neş’erek (Nesrin) Kadın Efendi Mehmed Şevket EfendiEsma SultanEmine Sultan'ın annesi ve Üçüncü Kadın Efendi
Gevheri Kadın Efendi Mehmed Seyfeddin Efendi'nin annesi ve Dördüncü Kadın Efendi
33 1840 1904 5murat.jpg
Mehmed
V. Murad
Elru Mevhibe Kadın Efendi Baş Kadın Efendi
Reftar-ı Dil Kadın Efendi İkinci Kadın Efendi
Şayan Kadın Efendi Üçüncü Kadın Efendi
Meyl-i Servet Kadın Efendi Dördüncü Kadın Efendi
Resan Hanımefendi Baş İkbal
Cevher-riz Hanımefendi İkinci İkbal
Nev-Dürr Hanımefendi Üçüncü İkbal
Remiş-Naz Hanımefendi İkbal
Filiz-ten Hanımefendi İkbal
Visal-i Nur Hanım Gözde
34 Abdulhamid21890.jpg
II. Abdülhamit
Nazik-eda Kadın Efendi Baş Kadın Efendi
Bedr-i Felek Kadın Efendi Baş Kadın Efendi ve Mehmet Selim Efendi'nin annesi
Safi-naz Nur-efzun Kadın Efendi İkinci Kadın Efendi.
Bidar Kadın Efendi İkinci Kadın Efendi.
Dilpesend Kadın Efendi Üçüncü Kadın Efendi
Mezide Mestan Kadın Efendi Üçüncü Kadın Efendi.
Emsal-i Nur Kadın Efendi Üçüncü Kadın Efendi.
Ayşe Dest-i Zer Müşfika (Kayıhan) Kadın Efendi Dördüncü Kadın Efendi ve Ayşe Sultan'ın annesi
Saz-kar Hanımefendi Baş İkbal.
Peyveste Hanımefendi İkinci İkbal ve Şehzade Abdürrahim Efendi'nin annesi
Fatma Pesend Hanımefendi Üçüncü İkbal ve Hatice Sultan’ın annesi
Behice (Maan) Hanımefendi Dördüncü İkbal.
Saliha Naciye Hanımefendi Dördüncü İkbal ve Mehmet Abid Efendi'nin annesi
Dürdane Hanım Baş Gözde.
Calibos Hanım İkinci Gözde.
Nazlıyar Hanım Üçüncü Gözde.
35 MehmedV.jpg
V. Mehmed
( Reşâd )
Kam-res Kadın Efendi Baş Kadın Efendi ve Şehzade Mehmet Ziyaeddin Efendi'nin annesi
Dürr-i And Kadın Efendi İkinci Kadın Efendi
Mihr-engiz Kadın Efendi İkinci Kadın Efendi ve Şehzade Ömer Hilmi Efendi'nin annesi
Naz-perver Kadın Efendi Üçüncü Kadın Efendi
Dil-firib Kadın Efendi Dördüncü Kadın Efendi
36 VI Mehmet Vahidettin.jpg
VI. Mehmed
( Vâhideddîn )
Emine Nazik-Edâ Baş Kadın Efendi Fenire Sultan, Fatma Ulviye SultanRukiye Sabiha Sultan'ın annesi ve Baş Kadın Efendi
Şadiye Müveddet Kadın Efendi Mehmed Ertuğrul Efendi'nin annesi ve İkinci Kadın Efendi
İnşirah Kadın Efendi Kadın Efendi
Nevvare Kadın Efendi Üçüncü Kadın Efendi
Nimet Nevzad Hanımefendi 5. ve son eşi
 
  Bugün 19 ziyaretçi (229 klik) kişi burdaydı!  
 
Bu web sitesi ücretsiz olarak Bedava-Sitem.com ile oluşturulmuştur. Siz de kendi web sitenizi kurmak ister misiniz?
Ücretsiz kaydol